En mus i ett nötskal

Inte störa och inte förstöra, Allemansrätten i ett nötskal

Nu, när värmen börjar komma på riktigt, är vi många som längtar ut i naturen för att bada, vandra, grilla eller bara njuta av grönskan. Vi behöver dock ta hänsyn till djur, fåglar och markägare. Här får du lite exempel på vad du får och inte får göra ute i det fria.

Du får…

 • gå, cykla och rida och vara nästan överallt i naturen. Men inte för nära där folk bor. Om du öppnar en grind måste du stänga den bakom dig.
 • även gå, cykla och rida på privata vägar.
 • tälta en natt, om du vill tälta längre tid, måste du fråga om lov av markägaren.
 • bada, åka båt och gå iland, men inte nära där någon bor.
 • plocka blommor (men inte de som är fridlysta), bär och svamp.
 • fiska med metspö och kastspö utmed kusten och i de fem största sjöarna (Mälaren, Vänern, Vättern, Hjälmaren och Storsjön). Annars måste du ha fiskekort.
 • göra upp en liten eld om du är försiktig. Elda inte direkt på en berghäll, den går sönder. Det är bäst att elda där det finns en särskild plats för eldning. På sommaren är det ofta eldningsförbud.
Träd i vårgrön färg.

Du får inte…

 • passera över tomter, trädgårdar, planteringar eller odlad mark, till exempel åkrar.
 • köra bil, motorcykel eller moped i naturen. Du får heller inte köra på stigar, parkvägar eller i motionsspår.
 • elda om det är mycket torrt väder eller blåser hårt. Då kan elden sprida sig.
 • ta eller skada träd och buskar.
 • ta frukt, bär, grönsaker eller något annat som växer i trädgårdar, planteringar eller på åkrar.
 • lämna kvar eller kasta skräp - tomburkar, glas, plast och annat som kan skada djur och människor.
 • jaga, störa eller skada djur. Det är också förbjudet att ta fågelägg eller röra djurens bon eller ungar.
 • fiska utan fiskekort i sjöar eller vattendrag.
 • ha din hund lös i naturen under tiden 1 mars till 20 augusti. Då har djuren ungar. En lös hund kan skrämma och skada djuren. Det är bäst att alltid ha hunden kopplad i naturen.
Gula kabbelekor längs med åkanten

Kabbelekan är inte fridlyst, men är däremot giftig.

Fridlysta växter är exempelvis gullviva, mosippa och backsippa. Om en växt är sällsynt ska du utgå ifrån att den inte får plockas.

Allemansrätten är till för att vi alla ska kunna glädjas åt vår natur. Vi behöver alla vara rädda om den.

Senast uppdaterad: