Brevlådor på rad i olika färger.

Grannar bidrar till trygghet

Att återknyta kontakt efter pandemin, att informera om nuläget vad gäller brottslighet, att ge handfasta råd och tips till de som är engagerade i Grannsamverkan var kvällens syfte på träffen på Gnosjöandans Kunskaps Center, GKC. Besökarna fick även råd om brandsäkerhet, suicidprevention och hjärtstartare.

Medverkade gjorde Sofie Fast, områdespolis Vaggeryd/Gnosjö, Andreas Sjökvist, kommunpolis, Madelen Kjell, enhetschef för Samhällsinriktat säkerhetsarbete och Peter Dubrefjord, säkerhetsutvecklare i Gnosjö och Gislaved på mötet dit de som är engagerade i Grannsamverkan var inbjudna.

–Varför ska man engagera sig i Grannsamverkan? kan man undra. Det gav polisen svar på.

Tillsammans förebygger vi brott

- Att förebygga brott är inget enmansgöra. Det här gör man tillsammans och det är viktigt att veta hur kan man bäst skydda sig. Grannsamverkan är den mest effektiva metoden för att förebygga brott. Hela 26 procent färre brott sker i områden med Grannsamverkan, berättade Andreas Sjökvist.
Grannsamverkanskonceptet startade i USA på 1970-talet och kom till Sverige på 1980-talet. Man har sett att konceptet minskar brottsligheten, ökar tryggheten och trivseln. Vilket är nog så viktigt för oss kommuninvånare.

Effektivitet beror på aktivitet

Om man vill engagera sig kan man besöka hemsidan www.samverkanmotbrott.se Länk till annan webbplats. och hämta en pdf eller en broschyr i polisens reception. Broschyrerna finns på 15 språk, vilket gör att de flesta kan läsa på sitt eget hemspråk och därmed känna sig inkluderade. Som kontaktombud behöver du lägga ner åtminstone tre timmar per år. Vill du ägna mer tid åt det så får du gärna det, ju aktivare man är ju effektivare fungerar konceptet. Tre timmar är vad vi räknar att det tar att kontakta nyinflyttade i området med information. Om du är ombud får du tidningen Grannsamverkansnytt och du får polis-sms med viktig, snabb information. Det kan handla om att en person är försvunnen i området, att det skett inbrott och att polisen letar efter en gärningsman.

Elcyklar har visat sig vara mycket stöldbegärliga.

Brottstrender just nu

Internationella ligor

Tyvärr så finns internationella nätverk som utför brott i våra trakter. Tjuvar går runt ladugårdar och hus som ingen har uppsikt över och där det är olåst.

Bränslestölder

Tack vare de höga bränslepriserna så har även antalet bränslestölder ökat. Depåer och stora skogsmaskiner som lämnas obevakade är lätt byte. Om man däremot installerar rörelsedetektorer med kamera, belysning och låser, så har man gjort en hel del för att förhindra tjuven.

Bildelsstölder

Framför allt är det katalysatorer, airbags och strålkastare, som är eftertraktat byte.

Dyrbara lättsålda varor

Båtmotorer, fyrhjulingar och motorsågar är också heta villebråd.

Verktygsstölder

Stölder från byggarbetsplatser är också vanligare idag.

Kapellskärningar

Lastbilar med kapell, som forslar elektronikprodukter är även stöldbegärliga.

Elcykelstölder

Under det senaste året har antalet stölder av elcyklar ökat med 24 procent.

Bedrägerier främst mot äldre

Bedrägerier har drabbat många, detta har ökat konstant sen 2019. Under 2020 anmäldes 218 000 bedrägeribrott, men många anmäler inte för man tycker att det är pinsamt att man blivit lurad. Bedragarna drar sig inte för att utnyttja gamla eller svaga personer. På Youtube finns filmer att se tillsammans med äldre. De heter ”Mig lurar du inte.”

Ungdomar i A-traktorer är en tillgång

Att dra nytta av ungdomarna, som kör A-traktor är något man gjort i andra kommuner. De kör ofta omkring kvällstid i låg fart och hinner se mycket. Lägger de märke till något ovanligt, som sticker ut, ett inbrott eller någon bil som beter sig märkligt. Då kan de kontakta polisen.

Bra kontakter vid brott & olyckor

Flicka tittar ner, ser ledsen ut.

Det är livsviktigt att våga fråga hur någon mår.

Prevention av brand, men även självmord

Madelen Kjell slog ett slag för brandvarnare, pulversläckare och brandfiltar. Detta är något alla hushåll borde ha hemma. Är brandsläckaren äldre än tio år ska man köpa en ny. Men att betänka är att om 84 dog i bränder, så är siffran på de som tar sina liv betydligt större. 1041 personer tog sitt liv förra året. Tänk på att tystnaden är farligast. Märker man att någon mår dåligt på arbetsplatsen, våga fråga hur personen mår. Var inte rädd att fråga om någon funderar på att ta sitt liv. Att bry sig om och visa omtanke kan vara det som gör att individen ångrar sig.

www.suicidezero.se Länk till annan webbplats. är en hemsida där man kan läsa mer.

Genom tidiga åtgärder skapas säkerhet

Sist på programmet var säkerhetsutvecklaren Peter Dubrefjord. Han talade om hur man från kommunens sida planerar för att bygga brottsförebyggande och trygghetsskapande. Hur gör man då det? Jo, genom strategiskt planarbete och systematisk faktainsamling.

Gnosjös koncept kallas BoTryggt2020. Här finns checklistor att följa när det planeras ny bebyggelse. Ett annat är Effektiv Samverkan för Trygghet, EST, som handlar om att polisen, kommunen, bostadsbolagen och näringslivet samverkar för att skapa ett tryggt samhälle. Man kan kalla det för ett lokalt BRÅ (Brottförebyggande Råd).

Samarbeten för att hitta ungdomar på glid

Genom att bland annat sätta upp kameror på platser där det händer saker och förbättra belysningen, kan man brottsförebygga. Det håller också på att utvecklas samverkan mellan Skola, Socialtjänst, Polis och Fritid (SSPF), för att fånga upp ungdomar i riskzonen. I det här sammanhanget ger vårdnadshavare samtycke till att sekretessen myndigheter emellan tas bort. Något, som också är effektivt för att förhindra brott, är fältvandring, ”Vuxna på Stan”, det kan vara frivilliga eller föreningar, som gör detta.
- Det allra viktigaste är att ha en gemensam lägesbild och då behöver man ställa frågan ”Varför händer det saker här?”, menar Peter.

Ung pojke med kapuschong.

Att fånga upp ungdomar på glid är viktigt.

Senast uppdaterad: