illustration på kvinnor och män som håller varandra i händerna. Personerna är gula och blå som associerar till Ukrainas flaggfärger.

Nya besked från migrationsverket om tillfälliga boendeplatser åt flyktingar

Migrationsverket har meddelat att Gnosjö inte är en av de kommuner som kommer ta emot flyktingar från Ukraina i närtid.

På kort tid tog kommunen fram evakueringsboende för Ukrainska flyktingar på uppdrag av Länsstyrelsen via Migrationsverket. Nu har Migrationsverket meddelat att Gnosjö inte är en av de kommuner som kommer ta emot flyktingar i närtid.

När Ryssland invaderade Ukraina började Migrationsverket planera för att ett stort antal flyktingar till Sverige. Genom Länsstyrelsen fick landets kommuner, även Gnosjö, ett uppdrag av Migrationsverket om att inventera hur många tillfälliga boendeplatser vi kunde få fram. I Gnosjö kommun kunde vi tillsammans med andra aktörer snabbt hitta ett 50-tal platser som vi rapporterade in till Migrationsverket.

Nya prognoser från Migrationsverket

Nu har Migrationsverket meddelat oss att Gnosjö kommun i nuläget inte är aktuellt att placera flyktingar i. Orsaken är dels att det inte kommit så många flyktingar som man gjorde en prognos för, dels prioriterar Migrationsverket boenden i de delar av landet är myndigheten har kontor.

- Jag vill verkligen tacka alla invånare, företag, kyrkan och frivilligorganisationer som engagerat sig och hjälpt till de senaste veckorna. Ni visar en enorm empati och ”Gnosjöanda” genom viljan att stötta, ställa upp och hjälpa en medmänniska i akut nöd, säger Maria Olsson, som är samordnare för den uppkomna flyktingsituationen.

Nytt behov kan uppstå med kort varsel

Samtidigt meddelar Migrationsverket att antalet människor som flyr från Ukraina till Sverige kan öka med kort varsel. Därför är det möjligt att Migrationsverket kommer att behöva hjälp med boendeplatser längre fram, även från de kommuner som de just nu inte behöver stöd från.

Kommunen följer noggrant händelseutvecklingen, och är beredd att agera om situationen förändras.

Senast uppdaterad: