Kvinna vid bananplantage som hanterar ett bananträd.

Foto: Jose Garcia

Gnosjö kommun Fairtradediplomerad för ett mer hållbart samhälle

Kommunen engagerar sig för en etisk konsumtion och hållbar handel som går i linje med Agenda 2030. Ett exempel på det är att vi för 14:e året i rad blivit diplomerad Fairtrade City-kommun.

- För oss som kommun, är det viktigt att vi arbetar för en hållbar utveckling. Vi behöver tillfredsställa dagens behov utan att äventyra kommande generationers behov, säger, berättar Therese Ebbesson som jobbar med kommunens Fairtrade City-arbete.

Redan 2008 togs ett politiskt beslut om att kommunen skulle bli Fairtrade City-diplomerad. Sedan dess har det löpt på och en förnyelseansökan har skickats in varje år. Genom att vi är diplomerade så ingår vi i ett nätverk av kommuner och regioner som arbetar tillsammans för samma mål, en mer rättvis värld. Diplomeringen innebär att vi lever upp till kriterier för strategiskt arbete, hållbarhetskrav i upphandlingar och har ett aktivt informations- och engagemangsarbete i lokalsamhället.

Fairtrademärkta produkter köps in

Kommunen köper idag in en mängd produkter som är rättvist producerade genom att vi väljer Fairtrade-märkt, några exempel är kaffe, te och bananer. Vår målsättning är att få med fler Fairtrade-märkta produkter i inköpen, samt att de produkter vi redan köper in ska öka i andel. Vi arbetar inte bara för en mer hållbar kommun, utan även för en mer hållbar värld.

- Som invånare kan du också bidra genom att tänka genom dina inköp och välja Fairtrade-märkta produkter när du kan, säger Therese Ebbesson. Du är också varmt välkommen att engagera dig i vår samverkansgrupp.

Vill du veta mer eller engagera dig i vår samverksansgrupp kan du läsa mer på kommunens Fairtrade City-sida.

Senast uppdaterad: