Exteriörfoto gnosjö kommunhus

Kommunfullmäktige 31 mars klockan 18.30

Nästa kommunfullmäktigemöte hålls den 31 mars. Mötet kan du följa direkt på webben eller på plats i kommunhuset.

Som åhörare är du välkommen till kommunhuset för att höra vad som sägs och beslutas. Vi vill dock be dig stanna hemma om du har några symtom för covid-19.

Mötet kan du även följa hemifrån via internet. Vi både direktsänder och eftersänder mötet. På eftersändningen har vi satt dit bokmärken som du kan klicka på för att snabbt komma till det eller de ärenden du är mer intresserad av.

Datum, tid och plats

 1. Godkännande av dagordning och val av justerare.
 2. Ändringsbudget 2022.
 3. Omfördelning av investeringsmedel avseende slamhantering.
 4. Medborgarförslag gällande minigolfbana till Töllstorp.
 5. Styrdokument för visselblåsarfunktion.
 6. Framtagande av ägardirektiv och bolagsordning för Tråddragaren AB.
 7. Årlig bedömning av hur kommunstyrelsen uppfyller sin tillsynsplikt över Fastighets AB Järnbäraren.
 8. Tillsammans möter vi framtidens behov inom området främjande, hälsa, stöd, omsorg och vård 2021-2030.
 9. Handlingsprogram för räddningsinsatser mot olyckor och samhällsstörningar 2020-2023.
 10. Handlingsprogram för olycksförebyggande arbete 2020-2023.
 11. Medborgarförslag gällande cykelväg mellan Gnosjö Trafik och Gnosjö Kyrka..
 12. Begäran om entledigande.
 13. Begäran om entledigande samt fyllnadsval.

Senast uppdaterad: