Pusselbitar som tillsammans bildar världskartan.

Ukraina: Lägesrapport och inventering av boenden för människor på flykt

Gnosjö kommun följer läget i Europa och Ukraina. Just nu förbereder vi oss bland annat för att ta emot människor på flykt.

I vilken omfattning Gnosjö kommun påverkas av flyktingströmmar är i nuläget oklart och lägesbilden ändras så gott som dagligen. Förra veckan fick landets kommuner en akut förfrågan från Migrationsverket via länsstyrelserna att sammanställa listor på tänkbara evakueringsboenden. Dessa gällde i första hand boenden i kommunal regi.

Torsdagen den 17 mars, fick vi uppdraget att även inventera vilka tänkbara boenden som vi kan erbjuda i ett bredare perspektiv där även privata bostadsbolag, kyrkor, samfund, föreningar och andra frivillorganisationer omfattas. Exempel på lokaler och anläggningar som efterfrågas är lägenheter, vandrarhem, campingplatser, idrottshallar och lagerlokaler. Även mark för uppsättning av tält och modulbyggnader ingår i inventeringen. Observera att privatbostäder inte är aktuella i nuläget.

Nedan kan du anmäla ditt intresse för att erbjuda tillfälligt boende till ukrainska flyktingar. Som kommun kommer vi sammanställa listan och skicka den till Länstyrelsen den 23 mars.

Senast den 22 mars klockan 15.00 behöver vi fått in din anmälan.

Det är inte möjligt att anmäla boende längre. Sista dag var den 22 mars klockan 15.00.

Senast uppdaterad: