Exteriörfoto gnosjö kommunhus

Kommunfullmäktige 24 februari klockan 18.30

Nästa kommunfullmäktigemöte hålls den 24 februari. Mötet kan du följa direkt på webben eller på plats i kommunhuset.

Som åhörare är du välkommen till kommunhuset för att höra vad som sägs och beslutas. Vi vill dock be dig stanna hemma om du har några symtom för covid-19.

Mötet kan du även följa hemifrån via internet. Vi både direktsänder och eftersänder mötet. På eftersändningen har vi satt dit bokmärken som du kan klicka på för att snabbt komma till det eller de ärenden du är mer intresserad av.

Datum, tid och plats

 1. Godkännande av dagordning och val av justerare.
 2. Utdelning av kulturstipendium och Norles musikstipendium.
 3. Interpellation angående konsekvenser av grundskolans budget.
 4. Medborgarförslag om bidrag till enskilda vägar.
 5. Medborgarförslag angående Marieholmskanalen.
 6. Medborgarförslag gällande lekplats vid Töllstorpshallen.
 7. Medborgarförslag gällande lekplats i Gnosjö tätort.
 8. Motion gällande laddstolpar i Gnosjö kommun.
 9. Motion gällande anställning av barnskötare i Gnosjö kommun.
 10. Revidering av socialförvaltningens taxor 2022.
 11. Detaljplan för del av fastigheten Hillerstorp 2:69.
 12. Fyllnadsval till Sverigedemokraternas kommunstyrelsegrupp.
 13. Fyllnadsval till ersättarplats i Mediacenters direktion.

Senast uppdaterad: