Kommunens kommunalråd Kristine Hästmark och Lokalpolisområdeschef Håkan Boberg skriver under medborgarlöftet för 2022.

Kommunens kommunalråd Kristine Hästmark (M) och Lokalpolisområdeschef Håkan Boberg skriver under medborgarlöftet för 2022.

Ökat fokus på narkotikabrott, trafiksäkerhet och kommunikation under 2022

Under torsdagens eftermiddag skrev kommunalråd Kristine Hästmark (M) och Lokalpolisområdeschef Håkan Boberg under 2022 års medborgarlöfte.

Kommunen och Polisen har under många år samarbetat för att skapa en trygg och säker kommun för alla invånare. Bland annat görs årligen en överenskommelse mellan parterna genom något som heter Medborgarlöfte. Målet med löftena är att öka tryggheten och minska brottsligheten, vilket sker genom att polis och kommun genomför aktiviteter, var för sig och tillsammans.

- Det känns mycket bra att vi nu har skrivit under årets medborgarlöfte. Tillsammans med polisen kommer vi under året aktivt arbeta med att öka tryggheten för alla våra invånare i kommunen, säger kommunalråd Kristine Hästmark (M).

Ett antal delar fokuseras på under året

I medborgarlöftet för 2022 lyfter man upp tre fokusområden. Dessa är:

  • Tryggheten ska öka genom att kommunen och polisen kommunicerar faktiska förhållanden och bemöter felaktiga påståenden och efter gemensamma lägesbilder ha en ökad närvaro på aktuella platser.
  • Narkotikabrottslighet med fokus på ungdomar. Fokus kommer att läggas på att upptäcka yngre personer, såväl killar som tjejer, som riskerar att hamna i missbruk.
  • Trafiksäkerhet. Insatser kommer att genomföras där trafikproblem identifieras.

De tre punkterna har identifierats genom dialoger mellan kommunen och polisen, tips från kommunens invånare, brottsstatistik samt polisens händelserapporter.

Ett viktigt samarbete mellan kommun och polis

Medborgarlöftet är en viktig del i att skapa en trygg och säker kommun. Det menar Lokalpolisområdeschefen Håkan Boberg. Det blir en bättre effekt när polisen tillsammans med kommunen samarbetar i trygghetsfrågorna, på en såväl strategiskt övergripande nivå som ner på en mer konkret nivå. Ett exempel är det goda samarbetet mellan områdespolisen och kommunens fältsekreterare.

- När vi jobbar för en tryggare och säkrare kommun krävs ett lagarbete, och polisens relation till kommunen är mycket god. Vi har många gemensamma beröringspunkter och därför är samarbetet mycket viktigt, säger Håkan Boberg.

Senast uppdaterad: