illustration över människoliknande pusselbitar som sitter ihop.

Lägst arbetslöshet i hela länet

Inte sedan före den ekonomiska krisen 2008 har Gnosjö kommun haft så låg arbetslöshet som nu. Det visar siffror från arbetsförmedlingen.

Arbetslösheten är just nu mycket låg i Gnosjö kommun. Den ligger på 4,3 procent per den sista december 2021, vilket är mycket positivt tycker kommunstyrelsens ordförande Kristine Hästmark (M).

- Många av kommunens företag har gått på högvarv och varit i behov av att anställa, vilket är mycket glädjande. Utan våra företag hade vi omöjligt kunna nå den låga arbetslöshet vi har idag, säger Hästmark.

Lägst arbetslöshet i hela länet bland utrikesfödda

Även bland utrikes födda är arbetslösheten låg, 9,7 procent, vilket är lägst i hela Jönköpings län. Det rapporterar Sveriges Radio Jönköping Länk till annan webbplats. med stöd av siffror från Arbetsförmedlingen.

Jakob Björnell som är chef för kommunens arbetsmarknadsenhet tror att det beror på att kommunens företag anställt utrikesfödda i stort utsträckning vilket bidrar till att kommunen ligger bäst till i länet och bland de bästa i hela landet. Utöver det arbetar kommunen systematiskt för att hjälpa personer som stått längre ifrån arbetsmarknaden ut i jobb.

- På arbetsmarknadsenheten gör vi insatser för personer som ofta står långt ifrån arbetsmarknaden. Vi ger stöd i att finna, få och behålla ett arbete, säger Björnell.

Han berättar att enhetens arbete grundar sig i att skapa en relation med den arbetssökande och samtidigt erbjuda kvalitativa förberedande insatser som exempelvis arbetsträning, studier, öka den digitala kompetensen, ge kunskap om hur arbetsmarknaden fungerar och om Gnosjöandan. Arbetsmarknadsenheten driver även olika projekt över tid för ungdomar och utrikesfödda som bidrar till få ut dem i arbete och därmed sänka arbetslösheten.

Tätt samarbete mellan kommunen och näringslivet

Det sker ett nära samarbete mellan kommunen och näringslivet berättar Jakob Björnell. Ofta kontaktar man företag direkt för att prata om deras behov och utmaningar och efterfrågan.

- För oss på arbetsmarknadsenheten är det viktigt att vi lyssna in näringslivets behov och försöka forma insatser som kan motsvara företagens efterfrågan.

Just nu pågår satsningen ”jobbspår för alla” där man skräddarsyr utbildningsinsatser för en eller flera arbetsgivare, berättar Björnell. Syftet är att kunna specialutbilda arbetssökande och i dialog med näringslivet hitta flexibla lösningar för att kunna komma ut i arbete.

Många personer som idag är arbetslösa saknar antingen utbildning eller tidigare arbetslivserfarenhet.

- Vi pratar ofta om att glappet mellan företagens behov och den sökandes kompetens är stort.

På arbetsmarknadsenheten jobbar de därför aktivt med att minska det glappet. Björnell berättar också att flera företag i bygden är skickliga på att skapa förutsättningar för den sökanden att komma in på arbetsplatsen, exempelvis genom riktade internutbildningar.

-Både kommunen och näringslivet behöver hela tiden bidra för en lyckad kompetensförsörjning. Den låga arbetslösheten som är just nu visar att vi kommit en bra bit på vägen vilket är glädjande, säger Jakob Björnell.

Senast uppdaterad: