Exteriörfoto gnosjö kommunhus

Kommunfullmäktige 27 januari klockan 18.30

Nästa kommunfullmäktigemöte hålls den 27 januari. Mötet kommer tyvärr inte direktsändas. Istället kommer du kunna se på det under fredagen, dagen efter.

På grund av sjukdom kommer kommunen, och vår leverantör som sköter sändningarna av fullmäktigemötena inte kunna direktsända torsdagens möte. Istället kommer mötet att spelas in och tillgängliggöras i vår webbtv-kanal dagen efter.

Datum, tid och plats

Följ videosändningen från mötet

Med anledning av coronaviruset (covid-19) och för att begränsa smittspridningen, har fullmäktige beslutat om att hålla detta möte digitalt.

På grund av sjukdom kommer vi inte heller ha möjlighet att direktsända mötet. Däremot kommer mötet att spelas in och tillgängliggöras under fredagen, dagen efter mötet.

 1. Godkännande av dagordning och val av justerare.
 2. Familjecentral i kommunen.
 3. Avskrivning av ackumulerad VA-skuld för Hillegången.
 4. Interpellation angående konsekvenser av grundskolans budget.
 5. Motion att förbättra organisationen inom förskolan.
 6. Motion angående förbättringar när det gäller arbetsmiljö inom förskolan/skola.
 7. Motion angående plastgranulat i konstgräsplanen Töllstorp.
 8. Motion gällande anställning av barnskötare i Gnosjö kommun.
 9. Medborgarförslag gällande farthinder på Storgatan i Hillerstorp.
 10. Revidering av funktionshinderrådets reglemente.
 11. Renovering av Bäckadalsparken.
 12. Översyn av arvodesreglementet inför mandatperioden 2023 – 2026.
 13. Revisionsrapport - Rättvisande rapportering av statistik till nationella databaser.

Senast uppdaterad: