överstruken 60-skylt med pil som visar en 40-skylt (hastighetsskyltar).

Sänkt hastighet på gator i Hillerstorp och Gnosjö

Sänkt hastighet räddar liv och minskar risken för olyckor. I ett led att skapa en tryggare trafikmiljö för såväl bilister som cyklister och gångtrafikanter sänker kommunen därför hastigheten på ett antal gator i Hillerstorp och Gnosjö från och med den 7 februari.

Hastighetssänkningen sker från 60 km/h till 40km/h på samtliga berörda gator.

Hillerstorp

På följande gator sänks hastigheten till 40 km/h från och med den 7 februari (klicka på respektive länk för att öppna kartbild över sträckan som berörs):

Observera att på Kävsjövägen råder också parkeringsförbud Öppnas i nytt fönster. utmed sträckan i sydligt körfält från och med 7 februari.

Gnosjö

På följande gator sänks hastigheten till 40 km/h från och med den 7 februari (klicka på respektive länk för att öppna kartbild över sträckan som berörs):

Senast uppdaterad: