Foto: Most Photos

Kurser i hur du återhämtar dig efter psykisk ohälsa

I ett samarbete mellan Regionen och länets 13 kommuner erbjuder vi nu ett antal olika kostnadsfria kurser. Kurserna har ett fokus på psykisk ohälsa.

Vi har alla en fysisk och psykisk hälsa som påverkar vårt välbefinnande och vår livskvalité. Att må dåligt, genomgå en kris eller drabbas av psykisk ohälsa kan påverka olika delar i livet. Projektet Recovery College handlar om återhämtning och att finna hopp och mening i livet - att kunna leva ett liv man trivs med, där man själv har kontrollen, även om symtom finns kvar.

Kurserna kostnadsfria och öppna för alla

Projektet "Recovery College Jönköpings län" är ett lärandecenter. Vår strävan är att genom utbildning stödja återhämtning från psykisk ohälsa och stärka egenmakt. Kurserna är kostnadsfria och öppna för alla som är intresserade. Du är välkommen oavsett om du själv upplever ohälsa, är anhörig/står någon nära som mår dåligt, är yrkesverksam inom psykiatri och/eller helt enkelt är intresserad och vill lära dig mer.

Exempel på kurser som hålls under våren:

  • "Återhämtning från pyskisk ohälsa"
  • "Personliga drömmar och mål"
  • "Vara anhörig"
  • "Ångest - att leva med och hantera"

Så här anmäler du dig till någon av kurserna

Ladda först hem kurskatalogen. I den finns samtliga kurser beskrivna. I slutet av katalogen finns information och länk dit du anmäler dig till någon av kurserna.

Mer information om Recovery College

Projektet Recovery College är ett samarbete mellan Region Jönköpings län och länets 13 kommuner. Syftet med att implementera Recovery College är att stödja återhämtning från psykisk ohälsa och stärka egenmakt. 

Läs gärna mer om Recovery College på Region Jönköpings läns webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: