Illustration över en grupp av personer med pratbubblor svävandes över deras huvuden.

Vårens dialogmöten skjuts fram

De dialogmöten som var tänkta att hållas under februari, mars och april skjuts nu fram till en senare tid. Orsaken är den just nu höga smittspridningen av covid-19 och osäkerheten kring att kunna hålla dem på ett smittsäkert sätt.

Nya tider för dialogmötena är ännu inte beslutade men kommer att kommuniceras ut när de är bestämda.

Det är följande möten som skjuts på framtiden:

  • Hillerstorp som var tänkt att hållas den 22 februari.
  • Nissafors som var tänkt att hållas den 1 mars.
  • Åsenhöga som var tänkt att hållas den 15 mars.
  • Kulltorp som var tänkt att hållas den 22 mars.
  • Marieholm som var tänkt att hållas den 29 mars.
  • Gnosjö tätort som var tänkt att hållas den 5 april.

Senast uppdaterad: