Information till dig som får räkningar från socialförvaltningen i Gnosjö kommun

Socialförvaltningen håller på att byta verksamhetssystem vilket innebär att räkningarna därifrån kommer att se lite annorlunda ut. Exempelvis kommer de bli tydligare och lättare att förstå.

Även arbetssättet kommer att förändras. Alla räkningar ska nu betalas i efterskott. Räkningarna kommer alltså att avse föregående månad.

Du som har hemtjänst kommer därför i december månad få två räkningar; en som avser oktober månad och en som avser november månad. Du som har trygghetslarm kommer från och med november månad på samma sätt betala i efterskott.

Vi hoppas att du har överseende med de förändringar vi gör. Skulle din räkning vara felaktig eller om du har några frågor eller funderingar får du gärna kontakta avgiftshandläggare Dorthe Peterson, så får du vidare hjälp.

Kontaktinformation

Dorthe Petersson

0370-33 13 61

dorthe.petersson@gnosjo.se

Senast uppdaterad: