Illustration över en kvinna som korsar armarna över sina axlar. En manlig skuggfigur syns i bakgrunden.

Illustration: unwomen.se

En vecka fri från våld – Orange week

Mellan den 22 och 28 november pågår “Orange week” eller “En vecka fri från våld” som handlar om våld i nära relationer. Syftet med veckan är att sprida kunskap om mäns våld mot kvinnor och informera om hur våldet går att förebygga.

Våld kan se ut på olika sätt men är aldrig okej. Alla har rätt till en bra och trygg relation.

Orange Day som sker den 25 november är ett internationellt initiativ startat av UN women för att uppmärksamma våld mot kvinnor och flickor. Du kan läsa mer om Orange day på UNwomens webbplats Länk till annan webbplats.. I Sverige uppmärksammas Orange Day under den nationella kampanj- och aktivitetsveckan En vecka fri från våld, som fokuserar på hur myndigheter, kommuner, civilsamhälle och andra aktörer kan verka för att förebygga våld.

Under hela veckan kommer flera byggnader och platser i länet att belysas i färgen orange. På samma sätt är bakgrunden på kommunens webbplats under veckan orange.

Föreläsningar under En vecka fri från våld

Under veckan sänds ett flertal digitala föreläsningar om våld i nära relationer.

Samtliga föreläsningar du kan delta på under "veckan fri från våld - Orange week" på länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Stöd och hjälp du kan få i Gnosjö kommun

För dig som blir utsatt, utsätter eller har någon nära som blir det finns det stöd och hjälp att få.

Mer information om vilket stöd du kan få som befinner dig i en våldsam relation

Om En vecka fri från våld

Mäns våld mot kvinnor är ett omfattande samhällsproblem. I Sverige har vi en lång tradition av att jobba mot mäns våld mot kvinnor, med särskilt fokus på stöd och skydd till utsatta. En vecka fri från våld vill till det befintliga livsavgörande arbetet betona värdet av tidiga och breda insatser för att förebygga mäns våld mot kvinnor.

Sverige har sedan 2016 en tioårig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Strategin betonar särskilt behovet av ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete och mäns ansvar för och delaktighet i det arbetet.

Senast uppdaterad: