Närbild på en snöröjd gata i vinterlandskap.

Ändring av ansvar för skötsel av gator och vägar i Gnosjö tätort

Under torsdagskvällen hölls oktober månads fullmäktigemöte. Inför mötet begärde Gnosjös vägstyrelse, som ansvarar för skötsel och underhåll av gator och vägar i Gnosjö tätort om att få bli entledigade från sina uppdrag från och med den 1 november.

Anledningen är att vägstyrelsen och kommunen inte är överens om utformningen av avtalet.

Kommunen avser inte att utse någon ny vägstyrelse. Istället kommer kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att kommunen själva ta över drift och skötsel av gatorna och vägarna i Gnosjö tätort. Med drift och skötsel menas bland annat snöröjning, sandning, sopning och övrigt underhåll.

Beslutet påverkar inte de samarbeten och avtal som finns med övriga vägstyrelser i kommunens orter och samhällen.

Senast uppdaterad: