Eldin Salihovic och Lyndon Mcleod tar emot pris och får motivering uppläst av Landshövding Helena Jonsson.

Eldin Salihovic och Lyndon Mcleod tar emot pris och får motivering uppläst av Landshövding Helena Jonsson. Foto: Jens Vikingsson

Stort matlagningspris till Gnosjö kommun

Under måndagen fick Gnosjö kommun motta ”Det stora priset” för enastående insatser inom gastronomin. Priset delades ut av Jönköpings läns Landshövding Helena Jonsson och bakom utmärkelsen står Smålands & Ölands gastronomiska akademi.

På plats för att ta emot priset var kommunens kostchef Eldin Salihovic tillsammans med kommunens måltidsinspiratör Lyndon Mcleod. Utmärkelsen, den kom som en överraskning berättar Eldin.

- Vi fick en inbjudan till Landshövdingens residens i förra veckan. Vi förstod mellan raderna att vi nog skulle uppmärksammade med ett diplom. Men att det skulle visa sig att vi också vann det stora priset kom som en överraskning. Det känns fantastiskt roligt, säger Eldin.

Om utmärkelsen

Smålands & Ölands gastronomiska akademi delar årligen ut 5 diplom varje år för enastående insatser inom småländsk och öländsk gastronomi. En av de fem diplomanderna får även motta det stora priset. Ett pris som Gnosjö kommun fick motta med följande motivering:

För sitt målmedvetna arbete att med hög kvalitet och med hållbarhet i fokus sprida matglädje till kommunens måltidsgäster i alla åldrar. Här finns också ett nära samarbete med lokala matproducenter.

Eldin Salihovic och Lyndon Mcleod poserar med pris och diplom.

Eldin Salihovic och Lyndon Mcleod. Foto: Gustav Arnell

Jobbar målmedvetet med ständig utveckling

Eldin berättar att kostenheten ständigt arbetar för att utveckla maten som serveras till våra skolbarn och våra äldre. Därför känns det roligt när det också uppmärksammas då mat är en stor och viktig del i livet för många. Det blir som en bekräftelse för kommunen och kostenheten där man tillsammans arbetar för att göra bra mat och utveckla verksamheten hela tiden.

- Vi gillar utmaningar och vi vill hela tiden utvecklas. Det är viktigt att våra äldre och våra barn och elever får bra mat, menar Eldin.

Om Smålands & Ölands gastronomiska akademi

Akademin ska genom ledamöterna initiera, inspirera, utveckla och uppmärksamma de genuina gastronomiska värdena i Småland och på Öland. Akademin är en ideell och politiskt obunden förening vars verksamhet syftar till att främja gastronomiska värden och entreprenörskap utifrån regionens kulturella traditioner. Främjandet kan göras inom utbildning, forskning, design, besöksnäring samt inom lokal livsmedelsförädling, primärproduktion och småskaligt mathantverk eller inom andra områden där de gastronomiska värdena kan utvecklas.

Läs mer om akademin på deras webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: