illustrerade tecknade figurer som sitter ihop som pusselbitar.

Inbjudan till digitalt dialogmöte

Kommunledningen bjuder några gånger om året in allmänheten till dialogmöten för att lämna kommunal information och svara på frågor om den kommunala verksamheten och lyssna på kommuninvånarnas idéer och uppslag.

Under dessa möten kan du träffa dina kommunpolitiker och ställa frågorna som just du tycker är viktiga.

Tisdagen den 2 november klockan 19.00 hålls nästa dialogmöte. Den här gången är det i första hand invånare från Kulltorp, Marieholm och Gnosjö tätorter som bjuds in, då dialogmötena för dessa orter blev inställda under 2020 på grund av coronapandemin.

Mötet hålls digitalt och du behöver anmäla dig i förväg

I syfte att många ska kunna delta, för att minimera smittspridning och för att inte behöva åka till ett fysiskt möte, hålls dialogmötet digitalt denna gång.

Du som vill delta på mötet behöver anmäla dig genom att skicka e-post till: kommun@gnosjo.se. I mailet behöver du ange din e-postadress som vi skickar möteslänken till.

I ditt mail kan du även skicka in de frågor som du vill lyfta upp till diskussion eller få svar på av kommunens representanter. För att kunna delta krävs att du har en e-postadress och mobiltelefon, läsplatta eller dator.

Välkommen på digitalt dialogmöte!

Senast uppdaterad: