Exteriörfoto gnosjö kommunhus

Kommunfullmäktige 28 oktober klockan 18.30

Nästa kommunfullmäktigemöte hålls den 28 oktober. Mötet kan du följa direkt på webben eller på plats i kommunhuset.

Som åhörare är även du välkommen till kommunhuset för att höra vad som sägs och beslutas. Vi vill dock be dig stanna hemma om du har några symtom för covid-19.

Mötet kan du även följa hemifrån via vår direktwebbsändning eller i efterhand. På eftersändningen har vi satt dit bokmärken som du kan klicka på för att snabbt komma till det eller de ärenden du är mer intresserad av.

Datum, tid och plats

 1. Godkännande av dagordning och val av justerare.
 2. Utdelning av minnesgåva till förtroendevalda som tjänstgjort minst 20 år.
 3. Information om GGVV-gemensamma överförmyndarverksamheten samt nytt lagförslag "ställföreträdarutredningen".
 4. Ekonomisk uppföljning 2021, Tertialbokslut 2.
 5. Skattesats 2022.
 6. Ansökan om lån till Lanthandeln i Kulltorp.
 7. Uppstart samt finansiering av byggnation av ny förskola i Hillerstorp.
 8. Försäljning av rivningsklassade hus, Läroverksgatan 20 och 22 samt Trädgårdsgatan 9.
 9. Personalpolitiskt program.
 10. Kommunstyrelsens redovisning av ej färdigberedda motioner, oktober 2021.
 11. Kommunstyrelsens redovisning av ej färdigberedda medborgarförslag, oktober 2021.
 12. Medborgarförslag gällande lekplats i Gnosjö.
 13. Fyllnadsval till valnämnden.
 14. Fyllnadsval av nämndemän med anledning av Covid-19.
 15. Beredskap inom deltidsorganisationen.
 16. Revisionsrapport - Granskning av kvalitet och effektivitet i grundskolan.
 17. Begäran om entledigande från Gnosjö vägstyrelse.

Senast uppdaterad: