En så kallad krislåda. Plastlådan innehåller en mängd olika matvaror och andra produkter som är bra att ha hemma vid en kris.

Foto: Thomas Henriksson

Inställt - Informationsträff om hur du förbereder dig inför en kris

Vad gör du om mobilen är död, internet har slutat fungera och ljuset inte tänds när du slår på strömbrytaren?

OBS! På grund av för få anmälningar ställs informationsträffen den 13 oktober in. Den kommer istället att erbjudas i slutet av november. Vi återkommer med mer information när exakt datum och tid är bestämt.

Vill du få svar på dessa frågor är du välkommen till informationsträffen "För din säkerhet" som anordnas av frivilligorganisationen Försvarsutbildarna.

Under informationsträffen som är tre timmar lång får lära dig vad du kan göra för att du och din familj kan göra för att klara er vid en kris i samhället. Den fokuserar framförallt på hur du redan idag kan förbereda dig.

Du får bland annat exempel på vad du kan ha i din krislåda och hur du hittar bekräftad information vid en kris. Du får också råd kring hur mycket vatten som behövs hemma om det inte finns vatten i kranen och hur kan man använda toaletten när det inte finns vatten i vattencisternen.

Träffen hålls på svenska och det finns fika.

Om informationsträffen "För din säkerhet"

Försvarsutbildarna har skapat konceptet "För din säkerhet!" som riktar sig till vuxna och till ungdomar från 16 år. Konceptet är granskat och godkänt av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Datum, tid och plats

  • Tid: Framflyttad till slutet av november (skulle ursprunglingen varit onsdagen 13 oktober kl 18-21)
  • Plats: Församlingshemmet i Nissafors
  • Det är kostnadsfritt att delta.

Observera! När nytt datum för informationsträffen är bestämt öppnar vi anmälningsformulär till träffen.

Senast uppdaterad: