Exteriörfoto gnosjö kommunhus

Kommunfullmäktige 30 september klockan 18.30

Nästa kommunfullmäktigemöte hålls den 30 september. Mötet kan du följa direkt på webben eller på plats i kommunhuset.

För första gången på nästan ett år samlas nu fullmäktigeledamöterna i kommunhuset för att genomföra mötet på plats. Tidigare under pandemin har fullmäktigemötena skett digitalt.

Som åhörare är även du välkommen till kommunhuset för att höra vad som sägs och beslutas. Vi vill dock be dig stanna hemma om du har några symtom för covid-19.

Mötet kan du även följa hemifrån via vår webbsändning. Du kan även se sändningen i efterhand. På eftersändningen har vi satt dit bokmärken som du kan klicka på för att snabbt komma till det eller de ärenden du är mer intresserad av.

Datum, tid och plats

 1. Godkännande av dagordning och val av justerare.
 2. Medlemsskap i Destination Isaberg Ekonomisk Förening.
 3. Framtagande av bostadsförsörjningsprogram.
 4. Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning.
 5. Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2022.
 6. Va-plan för Gnosjö kommun.
 7. Begäran om entledigande samt fyllnadsval.
 8. Val av lekmannarevisor SÅM.
 9. Val till insynsplatser i styrelsen för Kamratstödet ekonomisk förening.
 10. Öka attraktiviteten för gång och cykeltrafikanter.
 11. Medborgarförslag angående Flatenbadets camping.
 12. Medborgarförslag gällande gång- och cykelväg mellan Gnosjö och Målskog.
 13. Interpellation om brister i stödet, i Gnosjö kommuns förskolor, för barn med särskilda behov.
 14. Motion för ökad trygghet.
 15. Interpellation angående kommunens beredskap i händelse av extraordinära händelser.
 16. Inbjudan till SÅM budgetmöte.
 17. Beslut om byggstart av rehab-anläggning vid Töllstorp.

Senast uppdaterad: