Brandpost som det rinner vatten ifrån.

Missfärgat vatten i Hillerstorp när vattenledningsnätet spolas rent

Vattenledningsnätet i Hillerstorp kommer nu att spolas rent. Det är ett komplicerat arbete som tar närmare en månad att utföra.

Efter att arbetet är färdigt kommer hushållen i Hillerstorp ha en bättre vattenkvalité, och de problem som tidigare har funnits med missfärgat vatten i vissa områden kommer att minska.

Så här påverkas ditt hushåll medan arbetet pågår

Arbetet startar i mitten av september och pågå till ungefär mitten av oktober. Arbetet kommer att ske etappvis, vilket innebär att hushåll i Hillerstorp med kommunalt vatten påverkas i någon dag eller två någon gång under den närmaste månaden.

Brunt vatten

Arbetet som ska göras innebär bland annat att alla vattenledningar i Hillerstorp spolas rena. När detta sker kommer du ha missfärgat vatten under den dagen arbetet sker i området där du bor. Vattnet i sig är inte farligt att få i sig, men vi vill råda dig till att inte dricka det eller använda det till matlagning. Vi avråder också dig från att tvätta, framför allt ljus tvätt om du har missfärgat vatten.

Så här blir du av med brunt vatten

Efter att arbetet är utfört i ditt område så kan du spola kallt vatten en stund i dina vattenkranar. Då hjälper du till att få ut luft och brunt vatten ur systemet snabbare.

Platser där du kan hämta rent vatten

Rent vatten kommer du kunna hämta på följande platser:

  • Hamnen i Hillerstorp – vid toaletterna finns en kran utomhus
  • Vattenkiosken utanför kommunförrådet på Sjöstensvägen 3 i Gnosjö

Glöm inte att ta med egna flaskor eller dunk som du fyller vattnet i.

Lapp i brevlådan ett par dagar i förväg

När arbetet ska utföras i området där du bor kommer du ett par dagar i förväg få en lapp i din brevlåda med mer information. I den informationen ber vi er bland annat att stänga av den kran/ventil som sitter före er vattenmätare den dag ditt hushåll direkt berörs av spolningen.

Vi har även bett fastighetsägare till flerbostadshus (lägenheter) att informera dig som hyresgäst i samband med att arbetet ska utföras i ditt område.

Vi vill också informera om att vissa hushåll kan behöva få spolat mer än en gång. I dessa fall kommer du få en lapp i brevlådan med information mer än vid ett tillfälle.

Ber om överseende och förståelse

Vi ber om överseende för de olägenheter som renspolningen eventuellt för med sig för dig. Vi hoppas och tror att du och ditt hushåll har förståelse för att arbetet leder till stabilare och bättre vatten i era vattenkranar.

Senast uppdaterad: