Exteriörfoto gnosjö kommunhus

Kommunfullmäktige 26 augusti klockan 18.30

Nästa kommunfullmäktigemöte hålls den 26 augusti. Mötet kan du som vanligt följa direkt på webben.

Följ videosändningen från mötet

Med anledning av coronaviruset (covid-19) och för att begränsa smittspridningen, har fullmäktige beslutat om att hålla detta möte digitalt. Du kan, som vanligt följa direktsändningen via våra direktsända webb-tvsändning.

Några dagar efter mötet kan du också se sändningen i efterhand. På eftersändningen har vi satt dit bokmärken som du kan klicka på för att snabbt komma till det eller de ärenden du är mer intresserad av.

 1. Godkännande av dagordning och val av justerare.
 2. Revisionsberättelse samt beviljande av ansvarsfrihet för år 2020 för kommunens verksamhet samt granskning av årsredovisning.
 3. Redovisning av partistöd för 2020.
 4. Mat- och måltidspolicy 2021, Gnosjö kommun.
 5. Begäran om entledigande samt fyllnadsval.
 6. Fyllnadsval.
 7. Motion angående införandet av en visselblåsarfunktion i Gnosjö kommun.
 8. Medborgarförslag gällande lekplats i Gnosjö.
 9. Lån till Kamratstödet Ekonomisk förening.
 10. Årsredovisning 2020 Stiftelsen J.E Hylténs Metallvarufabrik.
 11. Revidering av samhällsbyggnadsnämndens reglemente gällande fördelning av arbetsmiljöuppgifter.
 12. Ändring av detaljplan för fastigheten NISSAFORS 1:155.
 13. Beredskap inom deltidsorganisationen.
 14. Taxor för räddningsnämnden 2022.
 15. Planeringsdirektiv 2022 med plan 2023-2025, räddningsnämnden
 16. Inspektion enligt 20 § förmynderskapsförordningen (1995:379) av överförmyndaren i Gnosjö kommun.
 17. Strandskyddsdispens för nybyggnad av växthus på fastigheten Stackebo 1:21.
 18. Ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad av enbostadshus samt nybyggnad av garage och friggebod på fastigheten Götarp 1:3.
 19. Ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Åsenhöga -Öd 1:9.
 20. Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av växthus på fastigheten Nissafors 1:102.
 21. Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus, garage och bastu på fastigheten Nissafors 1:244.
 22. Motion angående plastgranulat i konstgräsplanen Töllstorp.
 23. Interpellation angående trygghetsskapande.
 24. Begäran om entledigande.

Senast uppdaterad: