Strandkant med kraftig algblomning.

Tjänligt badvatten i alla sjöar - algblomning vid Strandbadet

Det är fortfarande kraftig algblomning i Strandbadet vid campingen High Chaparral. Det visar den översyn som gjordes vid badplatsen av kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektör den 10 augusti.

Därför råder fortsatt rekommendation om att undvika bada vid Strandbadet. Framför allt gäller detta barn och äldre personer, men alla bör avstå från att bada i sjön just nu. Låt ej heller din hund vistas vid strandkanten eller i vattnet då de är mycket känsliga för alggifter.

Kommunens övriga badplatser visar inga algblomning, och de prover som tagits den 10 augusti visar att vattnet är tjänligt, vilket gör det fritt fram för att bada.

Vid frågor kontakta miljö- och hälsoskyddsinspektör Joanna Zawodzinska. Hon nås på telefon: 0370-33 10 70 eller via e-post
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se

skylt som varnar för att bada i sjön

Senast uppdaterad: