Exteriörfoto gnosjö kommunhus

Kommunfullmäktige 30 juni klockan 18.30

Nästa kommunfullmäktigemöte hålls den 30 juni. Som åhörare är du välkommen till kommunhuset för att lyssna till vad som sägs.

 • Datum: onsdagen den 30 juni
 • Tid: 18.30
 • Plats: kommunhuset, Gnosjö

Mötet kommer inte att videosändas

Fullmäktigemötet skulle egentligen ha genomförts den 23 juni, men har skjutits upp en vecka till den 30 juni. I dessa semestertider medför det att kommunalförbundet Mediacenter inte har möjlighet att filma och sända mötet digitalt.

Därför kommer inte detta möte att sändas digitalt, utan du som är intresserad av att följa vad som sägs på mötet är istället välkommen till kommunhuset för att följa mötet på plats. Sittplaterna i fullmäktigesalen kommer att markeras så att åhörare kan hålla avstånd mellan varandra.

 1. Godkännande av dagordning och val av justerare.
 2. Tertialbokslut 1 2021 för Gnosjö kommun.
 3. Budgetramar 2022 - 2024.
 4. Motion angående förbättringar när det gäller arbetsmiljö inom förskolan/skola.
 5. Motion att förbättra organisationen inom förskolan.
 6. Medborgarförslag om lekplats i Marieholm.
 7. Medborgarförslag angående hundrastgårdar.
 8. Medborgarförslag angående uthyrning av träningsredskap.
 9. Medborgarförslag angående Marieholmskanalen.
 10. Medborgarförslag gällande farthinder på Storgatan i Hillerstorp.
 11. Policy mot hot och våld.
 12. Revidering av riktlinjer för Gnosjö kommuns grafiska profil.
 13. Översyn av valdistriktsindelningen inför val 2022.
 14. Årsbokslut 2020 för Tråddragaren AB.
 15. Förslag till organisation för Tråddragaren AB.
 16. Begäran om entledigande samt fyllnadsval, styrelseledamot i Norles fond.
 17. Begäran om entledigande.
 18. Begäran om entledigande.

Senast uppdaterad: