Exteriörfoto gnosjö kommunhus

Kommunfullmäktige 27 maj klockan 18.30

Nästa kommunfullmäktigemöte hålls den 27 maj. Mötet kan du som vanligt följa direkt på webben.

Följ videosändningen från mötet

Med anledning av coronaviruset (covid-19) och för att begränsa smittspridningen, har fullmäktige beslutat om att hålla detta möte digitalt. Du kan, som vanligt följa direktsändningen via våra direktsända webb-tvsändning.

Några dagar efter mötet kan du också se sändningen i efterhand. På eftersändningen har vi satt dit bokmärken som du kan klicka på för att snabbt komma till det eller de ärenden du är mer intresserad av.

 1. Godkännande av dagordning och val av justerare.
 2. Årsredovisning och revisionsberättelse 2020 för kommunalförbundet SÅM.
 3. Tilläggsbudget 2021.
 4. Motion om behovet av moderna och ändamålsenliga bostäder till äldre.
 5. Motion om rätten att få åldras tillsammans.
 6. Motion angående framtidens äldreomsorg.
 7. Förfrågan om deltagande i upphandling av personlig assistans.
 8. Revidering av delegationsordning - redovisning av projekt.
 9. Medlemskap i Coompanion Jönköpings län ekonomisk förening.
 10. Val av representant till Coompanion Jönköpings län ekonomisk förening.
 11. Årsredovisning 2020 med revisionsberättelse från Stiftelsen Davidsonska Donationen.
 12. Årsredovisning och revisionsberättelse för år 2020 samt hemställan om ansvarsfrihet avseende kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län.
 13. Val av valberedning till Leader Västra Småland.
 14. Program för uppföljning och insyn i verksamheter som utförs av privata utförare.
 15. Beredskap inom deltidsorganisationen.
 16. Undertecknande av demokratideklarationen.
 17. Begäran om entledigande samt fyllnadsval, styrelseledamot i Norles fond.

Senast uppdaterad: