Kristin Hästmark och Markus Kauppinen skriver under demokratideklarationen.

100 år med demokrati - kommunen uppmärksammar

I år, 2021, fyller demokratin i Sverige 100 år. Det var 1921 som män och kvinnor för första gången fick rösta på lika villkor och det första riksdagsvalet med allmän och lika rösträtt.

Det finns många skäl att vara stolta över vår demokrati, och att fira och uppmärksamma denna 100-årsdag men det är också viktigt att vidareutveckla vår demokrati.

Riksdagen har bjudit in kommuner, myndigheter, organisationer, företag och andra att delta i firandet genom att ställa sig bakom uppropet "Vår demokrati – värd att värna varje dag" och kommunledningen har beslutat att Gnosjö kommun ska delta i firandet genom att ställa sig bakom en demokratideklaration.

Undertecknanden sker samtidigt i hela landet

Kristin Hästmark håller upp pappret där hon skrivit på demokratideklarationen.

Under fredagens förmiddag undertecknas demokratideklarationen av kommunstyrelsens ordförande Kristine Hästmark (M) och kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Markus Kauppinen (S). Dessa undertecknanden skedde samtidigt, både i vårt län och runt om i landet.

- Vi förtroendevalda politiker tjänar invånarna och demokratin varje dag, året om. De rättigheter och skyldigheter våra föregångare kämpat för måste vi slå vakt om och värna- varje dag, året om. För mer än hundra år sedan kämpade man för lika rösträtt, lika arvsrätt och mycket mer. Detta ska vi fira och värna - varje dag året om, säger Kristine Hästmark (M).

- Demokrati bygger på delaktighet - för att människor ska känna sig delaktiga behöver politiken vara närvarande och möjlig för invånarna att bedöma inte bara på valdagen utan varje dag. Öppenhet, åsiktsfrihet och respekt för varandra är förutsättningarna för att skapa ett bättre och starkare samhälle där alla kan vara delaktiga. Jag är fast övertygad om att ett bättre och starkare samhälle, det skapar vi tillsammans och det gör vi genom att värna demokratin - varje dag, säger komunstyrelsens 2:e vice ordförande Markus Kauppinen (S).

Demokratideklarationen tar ställning för alla människors lika värde

Demokratideklarationen innebär att vi tar ställning för alla människors lika värde, de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsstatens principer och att vi tar avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism. För att stärka demokratin ska aktörerna som ansluter sig till deklarationen:

  • verka för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet.
  • arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin.
  • bidra till ett samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet och respekt.

Kommunen kommer vidareutveckla våra dialogmöten

Vi, som kommun, vill bidra till att kunskapen om det demokratiska systemet ökar i samhället. Därför ställer vi oss också bakom ett åtagande i tre delar: ett internt åtagande, ett externt åtagande och ett kommunikationsåtagande. Dessa åtaganden innebär att:

  • Under jubileumsåret inom den kommunala organisationen synliggöra och informera om att demokratin i Sverige firar 100 år.
  • Vidareutveckla kommunens dialogmöten för att nå ut till nya målgrupper som normalt inte deltar på mötena. Detta kommer ske genom att vi öppnar upp även för ett digitalt deltagande på mötena som ett komplement till fysiskt deltagande.
  • Under 2021 informera om lokal demokrati i kommunens externa informationskanaler samt om att demokratin i Sverige fyller 100 år.

Senast uppdaterad: