Exteriörfoto gnosjö kommunhus

Kommunfullmäktige 31 mars klockan 18.30

Nästa kommunfullmäktigemöte hålls den 31 mars. Mötet kan du som vanligt följa direkt på webben.

Följ videosändningen från mötet

Med anledning av coronaviruset (covid-19) och för att begränsa smittspridningen, har fullmäktige beslutat om att hålla detta januarimöte digitalt. Du kan, som vanligt följa direktsändningen via våra direktsända webb-tvsändning.

Några dagar efter mötet kan du också se sändningen i efterhand. På eftersändningen har vi satt dit bokmärken som du kan klicka på för att snabbt komma till det eller de ärenden du är mer intresserad av.

 1. Godkännande av dagordning och val av justerare.
 2. Revisionsrapport - Granskning av ekonomiskt bistånd.
 3. Avrapportering Tråddragaren AB.
 4. Utökad borgen till Kamratstödet.
 5.  Program för uppföljning och insyn i verksamheter som utförs av privata utförare.
 6. Revidering av kommunstyrelsens reglemente och delegationsordning samt samhällsbyggnadsnämndens reglemente gällande fördelning av arbetsmiljöuppgifter.
 7. Riktlinjer för flaggning av kommunala fastigheter.
 8. Årlig bedömning av hur kommunstyrelsen uppfyller sin tillsynsplikt över Fastighets AB Järnbäraren.
 9. Beredskap inom deltidsorganisationen.
 10. Förfrågan om deltagande i upphandling av personlig assistans.
 11. Fyllnadsval.
 12. Begäran om entlediganden.
 13. Delgivning, ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige.
 14. Delgivning - Ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av brygga.
 15. Delgivning - Ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus.
 16. Delgivning - Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av garage.
 17. Familjecentral i kommunen.

Senast uppdaterad: