bakhuvudet på en man som tittar på anslagstavla fylld med post-it-lappar och andra papper.

Utveckla din affärsidé - lunchseminarium

Du som har en affärsidé som du skulle vilja utveckla, kan nu delta i ett av eller båda de två lunchseminarium som anordnas i april.

Under seminarietillfällena kommer man berätta mer om hur du kan utveckla din affärsidé, om drivkrafter, framgångsfaktorer och hållbarhet kopplat till din idé. Seminarierna är kostnadsfria och anordnas av Science Park, som kommunen är en del av.

Anmäl dig till seminarierna

12 april – seminarie, så här utvecklar du din idé, del 1 Länk till annan webbplats.

14 april – seminarie, så här utvecklar du din idé, del 2 Länk till annan webbplats.

Kontaktinformation

Har du några frågor eller funderingar kan du kontakta Ingalill Ebbesson som är affärsutvecklare på Science Park med placering i Gnosjö. Ingalill nås på telefon: 0370-33 10 05 eller ingalill.ebbesson@sciencepark.se.

Senast uppdaterad: