Nästa fullmäktigemöte framflyttat till 31 mars

Kommunfullmäktiges sammanträde som skulle ha ägt rum torsdagen den 25 mars är framflyttat till onsdagen den 31 mars.

Framflyttningen av mötet beror på ett fel som uppkommit i det system som kommunens förtroendevalda använder för att läsa handlingar och dokument i sina Ipads. Felet gör att kommunens förtroendevalda inte kommer åt att läsa handlingarna.

Senast uppdaterad: