Exteriörfoto gnosjö kommunhus

Kommunfullmäktige 28 januari klockan 18.30

Årets första kommunfullmäktigemöte hålls den 28 janauri. Mötet kan du följa direkt på webben.

Följ videosändningen från mötet

Med anledning av coronaviruset (covid-19) och för att begränsa smittspridningen, har fullmäktige beslutat om att hålla detta januarimöte digitalt. Du kan, som vanligt följa direktsändningen via våra direktsända webb-tvsändning.

Några dagar efter mötet kan du också se sändningen i efterhand. På eftersändningen har vi satt dit bokmärken som du kan klicka på för att snabbt komma till det eller de ärenden du är mer intresserad av.

  1. Godkännande av dagordning och val av justerare.
  2. Program för lönepolitik.
  3. Revidering av socialförvaltningens delegationsordning.
  4. Genomgång och upphävande av styrdokument, policys och riktlinjer.
  5. Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck.
  6. Motion om den ohållbara bostadssituationen i Gnosjö kommun.
  7. Strategi för platsvarumärket.
  8. Delgivning, ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige.
  9. Delgivning, ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av altan/terass och brygga.
  10. Begäran om entledigande.

Senast uppdaterad: