Information till vårdnadshavare med barn på högstadiet inför skolstart

Under fredagen väntas regeringen besluta om en ny förordning där kommunerna (huvudman) får möjlighet att ändra undervisningens utformning för högstadieskolorna utifrån smittläget av covid-19.

Det innebär att skolorna kan använda både undervisning på plats i skolorna och undervisning på distans i hemmen.

Undervisning på plats vid kommunens högstadieskolor

I samråd med regionens smittskyddsenhet och utifrån smittläget i kommunen har kommunen beslutat att starta undervisningen på plats, i vanlig form på högstadieskolorna måndag den 11 januari.

Rektorerna kommer återigen se över organisationen och möjligheten till ytterligare åtgärder för att undvika trängsel och minska smittspridningen.

Det är fortsatt viktigt att hålla avstånd, en god handhygien och stanna hemma vid minsta sjukdomssymtom.

Se även kommunens samlade information om coronaviruset och covid-19

Senast uppdaterad: