en person som håller på att få en spruta i överarmen.

Nu startar vaccinationen mot covid-19

Vaccinet mot covid-19 har godkänts i Sverige och de första leveranserna av vaccinet når inom några dagar vårt land och även vår kommun.

Jönköpings län har i den första leveransen tilldelats 200 doser totalt. För kommunens del handlar det om 15 doser av vaccinet som kommer att användas med start måndagen den 28 december.

De personer som kommer att erbjudas vaccin i detta första skede är personer som bor i något av våra äldreboenden.

Vaccinet mot covid-19 kommer att levereras löpande i flera omgångar, och till en början i begränsade volymer. Tillgången till ett vaccin avgör hur snabbt det går att erbjuda vaccination mot covid-19 till fler grupper.

Det är frivilligt att vaccinera sig.

Så här ser prioriteringsordningen ut

Folkhälsomyndigheten har prioriterat vilka personer som ska erbjudas vaccin först.

De som har störst behov av att skyddas mot att bli allvarligt sjuka ska få vaccin först. Det är följande personer:

  • Du som bor på ett särskilt boende för äldre eller har hemtjänst.
  • Du som arbetar nära människor som har stort behov av skydd mot sjukdomen. Det kan vara inom äldreomsorgen, sjukvården eller omsorgen.
  • Du som är vuxen och bor tillsammans med någon som har hemtjänst.

När dessa grupper är vaccinerade kommer övriga personer som är 70 år eller äldre att prioriteras. Då kommer vaccin också erbjudas övrig personal inom vården och omsorgen som arbetar nära de som har stort behov av skydd. Övriga personer som har en ökad risk att bli allvarligt sjuka ska också få vaccin.

Efter det ska resten av befolkningen som är 18 år eller äldre erbjudas vaccin.

Läs mer om prioriteringarna på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats..

Nära samarbeten för att lösa vaccinering på ett bra sätt

Det pågår en nationell samverkan mellan flera myndigheter, regioner och kommuner. Planeringen pågår för fullt för att kunna starta med vaccinationerna.

Regionen (sjukvården) har ansvaret för att vaccinera dig och mig som bor i Sverige. Inom kommunerna, på våra äldreboenden och inom hemtjänsten sker ett tätt och nära samarbete med kommunens äldreomsorg.

Länkar till mer information om vaccination mot covid-19

Information till dig som vaccinerar dig mot covid-19 på folkälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Information om vaccing mot covid-19 på Folkhälsa och sjukvårds webbplats (1177) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: