Exteriörfoto gnosjö kommunhus

Kommunfullmäktige 17 december klockan 18.30

Nästa kommunfullmäktigemöte hålls den 17 december. Mötet kan du följa direkt på webben.

Följ videosändningen från mötet

Med anledning av coronaviruset (covid-19) och för att begränsa smittspridningen, har fullmäktige beslutat om att hålla detta s´decembermöte digitalt. Du kan, som vanligt följa direktsändningen via våra direktsända webb-tvsändning.

Några dagar efter mötet kan du också se sändningen i efterhand. På eftersändningen har vi satt dit bokmärken som du kan klicka på för att snabbt komma till det eller de ärenden du är mer intresserad av.

 1. Godkännande av dagordning och val av
  justerare.
 2. Utdelning av kulturstipendium, ungdomsledarstipendium, miljövårdsstipendium och årets nytänkare.
 3. Revidering av bolagsordning för Fastighets AB Järnbäraren.
 4. Utredning om gemensam överförmyndarnämnd.
 5. Regler för politisk information i kommunens lokaler.
 6. Samhällsbyggnadsnämndens reglemente, revidering 2020.
 7. Utblick för räddningsnämnden 2022-2025.
 8. Ekonomisk uppföljning för räddningsnämnden 2020, U3.
 9. Beredskap inom deltidsorganisationen.
 10. Begäran om entlediganden.
 11. Delgivning, strandskyddsdispens.
 12. Interpellation om våld i hemmet under Covid­pandemin.
 13. Motion att förbättra organisationen inom förskolan.
 14. Motion angånde förbättringar när det gäller arbetsmiljö inom förskola / skola.

Senast uppdaterad: