Exteriörfoto gnosjö kommunhus

Kommunfullmäktige 26 november klockan 18.30

Nästa kommunfullmäktigemöte hålls den 26 november. Mötet kan du följa direkt på webben.

Följ videosändningen från mötet

Med anledning av coronaviruset (covid-19) och för att begränsa smittspridningen, har fullmäktige beslutat om att hålla detta novembermöte digitalt. Du kan, som vanligt följa direktsändningen via våra webbtv.

Några dagar efter mötet kan du också se sändningen i efterhand. På eftersändningen har vi satt dit bokmärken som du kan klicka på för att snabbt komma till det eller de ärenden du är mer intresserad av.

 1. Godkännande av dagordning och val av
  justerare.
 2. Finansiella mål för Gnosjö kommun 2021 -
  2024.
 3. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning.
 4. Policy för arbetsmiljö.
 5. Fastighetsförvärv Gårö 1:229.
 6. Samråd inför fastställande av Mediacenter
  Jönköpings läns budget 2021.
 7. Motion om att införa tillståndsplikt för tiggeri
  enligt Eskilstunamodellen.
 8. Motion om att utveckla musikskolan till en
  kulturskola.
 9. Taxor 2021.
 10. Taxa för renhållning 2021.
 11. Kommunplan 2021-2023.
 12. Genomgång och upphävande av
  styrdokument, policys och riktlinjer.
 13. Årsredovisning 2019 Stiftelsen J .E Hyltens
  Metallvarufabrik.
 14. Årsredovisning och revisionsberättelse 2019
  för Finnvedens samordningsförbund.
 15. Inspektion enligt 20 §
  förmynderskapsförordningen av
  överförmyndaren i Gnosjö kommun.
 16. Medborgarförslag ang uthyrning av
  träningsredskap.

Senast uppdaterad: