Exteriörfoto gnosjö kommunhus

Kommunfullmäktige 29 oktober klockan 18.30

Nästa kommunfullmäktigemöte hålls den 29 oktober. Mötet kan du följa direkt på webben.

Följ videosändningen från mötet

Alla kommunens fullmäktigemöten är öppna, vilket betyder att du är välkommen, att på plats lyssna till vad som sägs och beslutas. Med anledning av coronaviruset (covid-19) och för att begränsa smittspridningen – vädjar vi till allmänheten att istället för att besöka sammanträdet titta på direktsändningen via våra webbtv-sändning.

Några dagar efter mötet kan du också se sändningen i efterhand. På eftersändningen har vi satt dit bokmärken som du kan klicka på för att snabbt komma till det eller de ärenden du är mer intresserad av.

 1. Val av justerare samt dag för justering. Godkännande av
  föredragningslistan.
 2. Översyn av arkivbeskrivning, arkivreglemente samt revidering av informationshanteringsplaner för kommunstyrelsens förvaltningar.
 3. Ekonomisk uppföljning, Tertialbokslut 2.
 4. Skattesats för 2021.
 5. Program för Gnosjö kommuns minoritetspolitiska arbete.
 6. Angående återbetalning av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk förening.
 7. Revidering av riktlinjer för kommunal uppvaktning.
 8. Kommunstyrelsens redovisning av ännu ej färdigberedda motioner, oktober 2020.
 9. Kommunstyrelsens redovisning av ännu ej färdigberedda medborgarförslag, oktober 2020.
 10. Revisionsgranskning, personal- och kompetensförsörjningsarbete.
 11. Ekonomisk uppföljning för räddningsnämnden 2020.
 12. Beredskap inom deltidsorganisationen.
 13. Försäljning av fastigheten Mjogaryd 1:11, Marieholms skola.
 14. Förändringar i KD-gruppen.
 15. Val av överförmyndare och styrelseledamot till FINSAM m.m.
 16. Delgivning.
 17. Detaljplan för del av fastigheten Nissafors 1:155, etapp 2.
 18. Delgivning, strandskyddsdispens.

Senast uppdaterad: