tre högar med mynt. I toppen på varje mynthög växer det ett skott från en växt.

Årlig avgiftskontroll genomförs nu inom barnomsorgen

Kommunen har under hösten genomfört den årliga retroaktiva avgiftskontrollen för förskola, fritidshem och familjedaghem.

Det innebär att du som har barn inom barnsomsorgen kan komma få en faktura eller en utbetalningsavi skickat till dig beroende på om du har betalat för lite eller för mycket, i förhållande till hur mycket du tjänade under 2018.

Eftersläpning på två år

Avgiftskontrollen genomförs med drygt två års eftersläpning, eftersom kommunen behöver ha tillgång till korrekta taxeringsuppgifter från Skatteverket. I år kontrolleras de avgifter för förskola, familjedaghem och fritidshem, som betalades 2018.

Vid kontrollen tittar vi på hur mycket avgift du/ni som vårdnadshavare betalat under det aktuella året. Siffran jämförs med vad du borde ha betalat om du anmält en månadsinkomst motsvarande den taxerade årsinkomsten, delat med tolv. Vi tar också hänsyn till om du i efterhand betalat eller fått tillbaka avgifter.

Det här händer om du betalat för lite eller för mycket

Visar det sig att de inkomstuppgifter du lämnat till oss är lägre eller högre än den faktiska inkomsten, innebär det att kommunen i efterhand justerar avgiften för 2018.

Har du betalat för lite får du en faktura, som ska betalas inom 30 dagar. Om fakturan inte betalas inom angiven tid skickas ärendet till inkasso. Om du inte kan betala hela fakturan på en gång, finns det möjlighet att lägga upp en avbetalningsplan.

Behöver du lägga upp en avbetalningsplan kontakta Ekonomiavdelningen på telefon: 0370-33 10 39 eller via e-postadress: kundtjanstekonomi@gnosjo.se.

Har du betalat för mycket barnomsorgsavgift 2018 kommer du istället få tillbaka överskottet. I ett sådan situation kommer du får ett brev hem om hur utbetalningen kommer att gå till.

Faktura och utbetalningsavi skickas ut till dig som berörs under oktober och november månad.

Senast uppdaterad: