Exteriörfoto gnosjö kommunhus

Kommunfullmäktige 24 september klockan 18.30

Nästa kommunfullmäktigemöte hålls den 24 september. Mötet kan du följa direkt på webben.

Följ videosändningen från mötet

Alla kommunens fullmäktigemöten är öppna, vilket betyder att du är välkommen, att på plats lyssna till vad som sägs och beslutas. Med anledning av coronaviruset (covid-19) och för att begränsa smittspridningen – vädjar vi till allmänheten att istället för att besöka sammanträdet titta på direktsändningen via våra webbtv-sändning.

Några dagar efter mötet kan du också se sändningen i efterhand. På eftersändningen har vi satt dit bokmärken som du kan klicka på för att snabbt komma till det eller de ärenden du är mer intresserad av.

 1. Val av justerare samt dag för justering. Godkännande av
  föredragningslistan.
 2. Revisionsgranskning kring styrning och uppföljning inom IFO.
 3. Revisionsrapport: Resursutnyttjande inom förskolan.
 4. Revisionsrapport: Övergripande ekonomistyrning.
 5. Kommunfullmäktiges sammanträden 2021.
 6. Revisionsgranskning- Styrning av informationssäkerhet.
 7. Motion om kollektivtrafikens utbyggnad.
 8. Medborgarförslag om utbyggnad av Järnlyftet i Gnosjö.
 9. Medborgarförslag om busstrafiken i Gnosjö tätort.
 10. Budgetramar 2021-2023.
 11. Fyllnadsval, val av 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen.
 12. Motion ang rätten att få åldras tillsammans.
 13. Delgivning, strandskyddsdispens.

Senast uppdaterad: