Järnbärardagen ställs in

Organisationen Lions som huvudarrangör har i samråd med kommunen beslutat att ställa in årets Järnbärardagen.

Beslutet har tagits mot bakgrund av regeringens beslut mot offentliga arrangemang som riktar sig till fler än 50 personer.

Järnbärardagen skulle egentligen ha hållits i våras, men sköts upp till slutet av augusti. Förhoppningen är att corona-läget ser annorlunda ut till nästa år och att Järnbärardagen då kan genomföras.

Senast uppdaterad: