Kommunfullmäktige 25 juni klockan 18.30

Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde torsdagen den 25 juni.

 • Datum: torsdagen den 25 juni
 • Tid: 18.30

Följ videosändningen från mötet

Alla kommunens fullmäktigemöten är öppna, vilket betyder att du är välkommen, att på plats lyssna till vad som sägs och beslutas. Men med anledning av coronaviruset (Covid-19) och för att begränsa smittspridningen – vädjar vi till allmänheten att istället för att besöka sammanträdet titta på direktsändningen via våra webbsändning.

Några dagar efter mötet kan du också se sändningen i efterhand. På eftersändningen har vi satt dit bokmärken som du kan klicka på för att snabbt komma till det eller de ärenden du är mer intresserad av.

Ärendelista 25 juni (klicka för att fälla ut)

 1. Val av justerare samt dag för justering. Godkännande av
  föredragningslistan.
 2. Utdelning av arkitekturpris 2020. Efter mötet är det fika hos
  pristagaren.
 3. Avgift för handläggning vid nystart av fristående förskolor.
 4. Motion om införande av friskvårdsinsatser inom
  socialförvaltningens verksamhetsområde.
 5. Ägardirektiv för fastighetsaktiebolaget Järnbäraren.
 6. Förfrågan om deltagande i upphandling av personlig assistans.
 7. Inköp av fastigheten Töllstorp 1:585.
 8. Uppdatering av allmänna bestämmelser för användande av Gnosjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA).
 9. Medborgarförslag: Trafiksituationen på Torggatan i Hillerstorp.
 10. Ekonomisk uppföljning, Tertialbokslut 1. Information av ekonomichef.
 11. Gnosjö kommun mål- och resultatstyrning 2021-2024.
 12. Årsredovisning och revisionsberättelse för kommunalförbundet
  Mediacenter Jönköpings län för år 2019.
 13. Revidering av kommunstyrelsens reglemente samt kommunfullmäktiges arbetsordning för att möjliggöra deltagande i sammanträde på distans.
 14. Fyllnadsval av nämndemän med anledning av Covid-19.
 15. Begäran om entledigande, Lennart Kling samt fyllnadsval.
 16. Fyllnadsval, Olof Rydegård (SD).
 17. Revidering av taxa för offentlig kontroll inom livsmedel samt foder och animaliska biprodukter, delgivning.
 18. Årsredovisning 2019 med revisionsberättelse från Stiftelsen
  Davidsonska Donationen.
 19. Delgivning.
 20. Begäran om entledigande, Stig Axelsson (S).

Senast uppdaterad: