illustration med fyra pusselbitar som sitter ihop. i varje pusselbit finns gislaveds, gnosjös, vaggeryds och värnamo kommuners respektive logotyp.

Ökat samarbete mellan kommuner ska ge bättre service

Kommunerna i Gnosjöregionen vill utöka sitt samarbete för att ge bättre service till kommuninvånarna. Utbildningar och lagstyrd specialistkompetens är två exempel där kommunledningarna ser fördelar med att samarbeta.

De fyra kommunerna i Gnosjöregionen, Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo samverkar redan i allt från kunskapsbaserade nätverk till formella samarbeten som vårt kommunalförbund SÅM, vilka hanterar avfall och återvinning. Nu vill kommunerna utveckla samarbetet ytterligare.

- Det är viktigt och nödvändigt att små och medelstora kommuner samarbetar för att klara det kommunala uppdraget. Därför utvecklar vi gärna samverkan med de kommuner närmast oss som vi redan har en god relation till, säger Kristine Hästmark (M), kommunstyrelsens ordförande.

Under våren kartlades alla de samarbeten som redan pågår mellan kommunerna. Samtidigt inventerades områden för nya möjligheter att samverka. Utifrån denna sammanställning ska kommunerna nu se vad de kan börja med direkt och vad som kräver politiska beslut.

Ta del av kommunernas samverkansdokument i sin helhet

Senast uppdaterad: