Tabell som jämför resultatet för företagsklimat i Gnosjö och genomsnittskommunen i Sverige. Gnosjö har 4,28 av 6 i betyg. Genomsnittskommun har 3,37 i betyg.

Gnosjö ligger mycket bra till i förhållande till genomsnittskommunen, även om vi backar något i år. Hela landets företagsklimat går något nedåt i år. Klicka på bilden för att göra den större.

Bästa företagsklimatet i länet

Gnosjö kommun har åter igen det bästa företagsklimatet i länet. Det visas i resultatet från Svenskt näringslivs senaste undersökning.

Historiskt har Gnosjö kommun alltid haft ett av de bästa företagsklimaten i länet när företagen själva får sätta betyget. Sedan fem år tillbaka har man toppat listan. Tittar man på det ur ett 20-årspespektiv ser man att kommunen legat i topp 2 i länet, och även bland de bästa i hela landet.

- Näringslivet är mycket betydelsefullt för vår kommun. Därför är det viktigt för oss att ständigt sträva efter det bästa samarbetet mellan kommunen och våra företag, säger Kristine Hästmark (M), kommunstyrelsens ordförande.

Flera goda resultat

Undersökningen visar på flera goda resultat för kommunen. I en av frågorna ombeds företagen att ge ett sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen. Där får kommunen ett betyg på 4,28 på en 6-gradig skala. Här ser vi att resultatet minskat något från förra året. Trots det får vi bäst betyg i länet och bra högre än genomsnittskommunen i Sverige som får 3,37 i betyg. Ingalill Ebbesson som är vikarierande näringslivsutvecklare ser en koppling till landet i stort.

- Hela Sveriges företagsklimat backar något, även Gnosjö. Det kan bero på en liten nedgång i konjunkturen redan i höstas, menar Ingalill Ebbesson.

Undersökningen visar även att det är lätt att komma i kontakt med kommunen, handläggningstiderna känns rimliga och företagen upplever i stort att man fått förståelse, råd och vägledning för sina frågor.

För kommunen är det viktigt att vara transparant. Det ska vara lätt för våra företag att kommunicera med kommunen och även våga framföra klagomål när de tycker att något är fel. Undersökningen visar att nästan alla företag känner sig trygga med att framföra kritik eller klagomål, berättar Ingalill Ebbesson.

Tabell som visar att fler bostäder anses som viktigast för kommunen att arbeta med av företagen som svarat på undersökningen.

Fler bostäder är den enskilt viktigaste frågan som våra företag vill att kommunen ska arbeta med. Klicka på bilden för att göra den större.

Bildtext: Fler bostäder är den enskilt viktigaste frågan som våra företag vill att kommunen ska arbeta med.

Finns alltid förbättringsområden

Det finns även frågor som företagen vill att kommunen jobbar mer med. En sådan fråga är bostadsfrågan. Man vill att det ska byggas fler bostäder. Det är en av de viktigaste frågorna för företagen.

- Vi vill få till oss förbättringsförslag. Dialogen med våra företag är därför viktig. Vi kommer se till att lyfta dessa frågor i nästa näringslivsråd får att ytterligare får deras syn på hur vi kan förbättra oss, säger Ingalill Ebbesson.

Ödmjuka inför framtiden

Att ha ett gott företagsklimat i Gnosjö kommun är en mycket viktig fråga för oss. Vi slår oss inte till ro utan vill hela tiden utvecklas och ge våra företag den bästa servicen. Det menar kommundirektör Anna Engström.

- Vi måste kontinuerligt jobba för att skapa bra förutsättningar för våra företag. Det kommer inte av sig självt. Ett starkt näringsliv är viktigt för vår kommun, säger Anna Engström som är kommundirektör.

Resultatet i sin helhet

Senast uppdaterad: