äldre person med knäppta händer.

Coronafall på äldreboende

Nya fall av corona har konstaterats på äldreboendet Bäckgården i Gnosjö.

Smittan har olyckligt letat sig in på en avdelning som tidigare varit befriad från covid-19. I nuläget är fem hyresgäster och ett par ur personalen sjuka. Avdelningen är helt isolerad och sjuk personal är hemma sedan de kände av minsta symtom. Det berättar Boel Simonsson som är verksamhetschef vid Bäckgårdens äldreboende.

- Det är mycket ledsamt att vi fått in smittan på boendet igen. Det viktigaste just nu är att ta hand om de sjuka hyresgästerna och hindra smittan från att sprida sig vidare.

Följer regler och riktlinjer

Boel vill understryka att all personal gör ett hästjobb. Man ger sitt yttersta varje dag för att på ett korrekt och säkert sätta möta våra hyresgäster. Alla är sedan tidigare utbildade i basala hygienrutiner. Dessa rutiner uppdateras regelbundet. Man följer alla rekommendationer från folkhälsomyndigheten och smittskyddsenheten. I det man kallar för ”nära omvårdsarbete”, alltså när man kommer nära hyresgästen, används även skyddsutrustning.

Samtidigt är vår personal också medmänniskor, som behöver handla mat i affären, som behöver hämta och lämna på förskola, menar Boel. Det gör det svårt att hitta ett hundraprocentigt skydd från smittan att leta sig in. Det pågår en allmän smittspridning inte bara i kommunen utan även i landet i stort. Det kan man se även i andra kommuner och våra sjukhus. På vårt länssjukhus Ryhov hade man nyligen intagningsstopp på en avdelning efter att 14 ur personalen och ytterligare 14 patienter konstaterats smittade senaste veckorna.

- Det är ett svårt läge för oss. Vi gör just nu vårt yttersta för att ta hand om våra sjuka och friska hyresgäster på bästa möjliga sätt, säger Boel Simonsson.

Senast uppdaterad: