Edin Sahilovic, kostchef i Gnosjö kommun står i ett storkök.

Edin Sahilovic, kommunens kostchef är stolt över alla nomineringar.

Kommunen uppmärksammas stort för matlagningen

När årets upplaga av mat-tävlingen White Guide nu ska avgöras är kommunen nominerad i i sex av fjorton kategorier.

I tävlingen som genomförs varje år, har White Guide totalt besökt 250 förskolor, skolor och seniorboende i Sverige. Eldin M Salihovic som är kostchef i kommunen är självklart glad.

- Det känns fantastiskt. Såväl jag som mina medarbetare känner en stolthet över vad vi åstadkommer. Att vi blir nominerade i flera kategorier är ett resultat och kvitto på vårt målmedvetna arbete som vi utför tillsammans, säger Eldin.

Gnosjö kan bli årets hållbara skolmatskommun

En av kategorierna som kommunen är nominerad i är ”årets hållbara skolmatskommun”. Här tittar man extra på områdena klimat, schysst mat, matsvinn och ökad kunskap om hållbar mat. Kommunen är en av tio nominerade till priset.

Eldin tror det betyder mycket för Gnosjö som kommun, bara att bli nominerade i flera kategorier. Det visar att en relativt liten kommun kan göra mycket. Han har under det senaste året märkt hur andra kommuner vänder sig till Gnosjö för tips, idéer och arbetssätt där de är nyfikna på hur vi gör.

- Vi gör saker på rätt sätt, i rätt ordning och tar vara på alla medarbetares kompetens. Vi jobbar kontinuerligt med att få det bästa ur varje medarbetare, berättar Eldin.

Alla medarbetare är olika, berättar Eldin. Man tillåts vara olika och tar vara på medarbetarnas olika spetskompetenser. Kollegornas delaktighet och inflytande blir en styrka i allt verksamheten gör.

Kan bli landets bästa måltidschef

Engagemanget, målmedvetenheten och den positiva envisheten skiner genom hos Eldin. Han driver verksamheten framåt, han bygger underifrån genom att låta sina medarbetare vara med och påverka. Det har även uppmärksammats av White Guide som nominerat honom till priset som årets måltidschef.

- Jag är jättestolt, bara av att vara nominerad. Det känns stort. Samtidigt gör vi mycket tillsammans i verksamheten. Det är lättare att vara en god ledare med duktiga medarbetare, säger Eldin.

Flera priser och utmärkelser på senare år

I år är Bäckaskolan i Gnosjö nominerad till såväl årets skolrestaurang som årets Pep-skola som. Det är ett pris som delas ut till skolor som arbetar aktivt med fysisk aktivitet och hälsosamma måltider.

Dessutom är Boel Simonsson som är verksamhetschef på äldreboendena Bäckgården och Hamngården nominerad i klassen årets boendechef. Boel lyfts upp för sitt arbete med att med kunskap, fokus och envishet integrera måltiderna i helhetsupplevelsen.

Utöver det är även Rosendals äldreboende nominerat i klassen året seniormåltid.

Förutom nomineringarna i White Guide-tävlingen i år, har kommunens kostenhet även tidigare blivit positivt omnämnda på olika sätt. Exempelvis blev Eldin uppmärksammad förra året av Smålands & Ölands Gastronomiska Akademi, SÖGAK, för sitt sätt att tänka offentlig kost och mat. Vidare fick kommunens måltidsinspiratör Lyndon Mcleod 2019, ett hedersomnämnande av länets klimatråd, för sin matlagning kopplat till minskat klimatutsläpp.

- Hur det än går i den här tävlingen så får vi gång på gång ett kvitto på att vi är duktiga på mat i vår kommun. Det sporrar oss till att bli ännu bättre, säger Eldin M Salihovic.

Alla nominerade kategorier

Gnosjö - Årets hållbara skolmatskommun
Har tagits fram i samarbete med Världsnaturfonden WWF. Här letar vi efter kommuner som är duktiga på hållbarhet över hela skolmatskedjan. Priset har utgångspunkt i fyra områden: Klimat, schysst mat, matsvinn och att öka kunskapen om hållbar mat.

Eldin M Salihovic - Årets Måltidschef
Här tittar man på kommunikation, helhetssyn, tydlighet och helhjärtat fokus på matgästen.

Bäckaskolan – årets skolrestaurang
Här tittar man på helheten, inte bara maten på tallriken. Smak, näring, säkerhet, måltidsmiljö, kommunikation, hållbarhet, service och pedagogiskt samarbete är några av de saker som det tas hänsyn till.

Bäckaskolan - årets Pep-skola
I denna kategori belönas de skolor som både arbetar aktivt med fysisk aktivitet och hälsosamma måltider.

Boel Simonsson, Bäckgården och Hamngården - Årets Boendechef
Priset ”Årets Boendechef” går till en person som med kunskap, fokus och envishet förmår integrera måltiderna i helhetsupplevelsen – och som inser att god mat kan vara en central del i vården och omsorgen.

Årets seniormåltid - Rosendals vårdbostäder
Smak, måltidsmiljö, engagemang, variation, lyhördhet, hållbarhet, kommunikation och bemötande är några av de parametrar som bedöms när maten provas på äldreboenden runt om i Sverige. White Guide tittar på hur man gör vardagen till en fest för de boende, och kröna goda och näringsriktiga anrättningar med den viktiga personliga touchen.

Om White Guide Junior och White Guide Senior

White Guide Junior är en tävling i Sverige där man bedömer helheten. Juryn bedömer smak och näring, men också måltidsmiljö, service, pedagogiskt samarbete, engagemang från rektorn, kommunala satsningar, hållbarhet och andra parametrar som bidrar till att höja måltidsupplevelsen för eleverna eller hyresgästerna på våra äldreboenden. Totalt är drygt 250 förskolor, skolor och seniorboenden testade under det senaste året.

White Guide Senior uppmuntrar samarbete över gränserna – där alla tänkbara roller på ett seniorboende är med och skapar en helhet kring måltider och omsorg.

White Guide Senior ser till matgästens bästa, men ska samtidigt vara ett verktyg och hjälpmedel för personal och beslutsfattare.

White Guide Senior vill uppmärksamma seniorboenden som inser kraften i goda och näringsriktiga måltider.

Syftet med White Guide Junior och White Guide Senior är att lyfta fram allt det goda som görs på förskolor, skolor och seniorboenden runt om i Sverige. Totalt delas det ut pris i 14 kategorier där helhetstänk och samarbete kring offentliga måltider premieras.

Gnosjö kommun är 2020 nominerade i sex av fjorton kategorier.

Läs mer om White Guide på deras webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: