Start för besök med plexiglas utomhus på våra särskilda boenden

Denna vecka har Gnosjö kommun infört besök för anhöriga på samtliga särskilda boenden, genom att använda plexiglas mellan den boende och besökaren.

Denna metod har påbörjats i ett flertal kommuner och nu börjar även Gnosjö kommun med detta.

Även om de under hela besöket måste hålla sig på varsin sida av glaset så blir det äntligen en möjlighet att få se sina anhöriga och prata en stund ansikte mot ansikte. Besöken kommer vara tidsbestämda till 30 minuter och besöken behöver bokas i förväg. Detta behövs för att inte för många anhöriga kommer samtidigt, och för att personal behöver finnas tillhands.

  • Detta kommer bli värdefulla besök med anhöriga, säger Boel Simonsson, verksamhetschef på Bäckgården.

Anhöriga har blivit informerade om att dessa besök nu kan göras tillsammans med rutiner för hur de kan genomföras på ett säkert sätt. Sedan tidigare har det även införts samtal över Skype och sker fortsatt för de som önskar detta.

Senast uppdaterad: