Har du behov av att prata med en lyssnande medmänniska?

Personal på biblioteket har genomgått Räddningstjänstens snabbutbildning i att möta människor med stor oro eller psykisk ohälsa, och du som känner behov av att prata med en lyssnande medmänniska är välkommen till biblioteket under våra bemannade öppettider.

Bibliotekspersonalen är inga terapeuter eller utbildad vårdpersonal, men ibland är det viktigt att känna sig sedd.

För dig som har någon i din närhet som du tror kan må dåligt så finns det flera saker du som vän kan göra. Det är viktigt att bli sedd av sin omgivning – ett enkelt hej kan göra stor skillnad. Det finns också flera organisationer att vända sig till för att få stöd.

https://www.suicidezero.se/ Länk till annan webbplats. arbetar för att minska självmorden.

https://aldrigensam.com/ Länk till annan webbplats. vill bidra till en öppen dialog kring psykisk ohälsa.

https://stegforlivet.se/ Länk till annan webbplats. vill sprida kunskap om hur självmord kan förebyggas.

Senast uppdaterad: