Nu kan du ladda ner "felanmälan Gnosjö kommun " från din app-butik

Nu finns mobilappen ”Felanmälan Gnosjö kommun” att ladda ner från din app-butik. I mobilappen kan du rapportera in fel och synpunkter som tas om hand av teknik- och fritidsförvaltningen.

Ditt ärende kan till exempel handla om gatubelysning, potthål i vägen, skadegörelse, fel och önskemål gällande våra kommunala fastigheter och händelser/iakttagelser som påverkar tryggheten och trivseln i vårt samhälle.

När du använder vår mobilapp hjälper du oss att bli mer effektiva. Du hjälper oss med handläggningen av varje enskilt ärende och att skapa ett statistiskt underlag som stöd för prioriteringar i vår verksamhet.

I appen möts du först av en kartvy. Ett nytt ärende skapas genom att trycka på plusikonen i nedre kant och sedan fylla i det formulär som öppnas.

Så här använder du appen

I appen möts du först av en kartvy. Ett nytt ärende skapas genom att trycka på plusikonen i nedre kant och sedan fylla i det formulär som öppnas.

  1. Välj kategori i rullgardinsmenyn. Man väljer kategori genom attklicka på pilen som är inringad med röd färg i bilden till höger.
  2. Bifoga upp till tre bilder. Tryck på galleri-ikonen för att välja ett fotour telefonens galleri, eller tryck på kameraikonen för att ta ett fotomed telefonens kamera. Ärende kan registreras utan bifogade bilder.
  3. Tryck på Välj position för att välja en position för ärendet i kartvyneller tryck på Ingen position för att inte skicka med position förärendet.
  4. Beskriv felet/synpunkten så utförligt som möjligt. Undvikpersonuppgifter.
  5. Välj e-post eller SMS för återkoppling angående ärendet. Om duväljer att följa ärendet skickas meddelande till dig vid registrering ochavslut av ärendet. Man kan välja att inte få återkopplingsmeddelande.
  6. Ange kontaktuppgifter. Uppgifterna är frivilliga om återkopplinginte är begärd, men underlättar om ytterligare information omfelanmälan/synpunkten behövs. När kontaktuppgifter fyllts i visas enkryssruta för att godkänna att personuppgifterna hanteras enligtGDPR.
  7. Tryck på knappen Skicka. Det skapas då ett ärende i Teknik- ochfritidsförvaltningen ärendehanteringssystem och ärendeansvarig förvald kategori får meddelande om att det finns ett nytt ärende.
  8. Dina kontaktuppgifter kan du spara under inställningar som man kommer till genom att klicka på ikonen i övre vänstra hörnet på skärmen.

Senast uppdaterad: