Sjukvården överväldigad av gensvaret från företagen i Gnosjö

Gnosjö kommun var en av de kommuner som tidigt hade ett misstänk fall covid-19. Men problem med leveranser av skyddsutrustning från ett coronadrabbat Europa var oroväckande. Maritha Josefsson, medicinskt ansvarig sköterska på Gnosjö kommun, berättar att man då bad näringslivet i Gnosjö om hjälp – och fick ett enormt gensvar.

När coronaviruset spridit sig till Gnosjö hade kommunen redan märkt av problem med leveranser från Europa och bristen av skyddsutrustning var ett faktum. ”Vi hade beställt och beställt men leveranserna kom aldrig fram” berättar Maritha. ”Vi insåg där och då att vi kommer få en spridning här i regionen och att vi måste hitta på något för att kunna få fram skyddsutrustning” fortsätter hon.

Då väcktes en idé att ta kontakt med näringslivet för att be om hjälp. Detta resulterade i ett enormt gensvar från flera lokala företag - redan dagen därpå stod skyddsutrustning utanför kommunens dörr. Maritha berättar att hon var överväldigad av den vilja som fanns att hjälpa till, ”jag tror att det handlar om Gnosjöandan, man pratar inte bara man agerar”, fortsätter hon.

Tack vare de lokala företagen i Gnosjö har kommunen nu kunnat fylla på sina lager av skyddsutrustning och vårdpersonalen kan nu känna en viss trygghet. ”Det räddade oss i den nöden som vi var i” beskriver Maritha. ”Samordning av att beställa via länsstyrelsen var inte igång när smittan kom, och därför var vi beroende av den skyddsutrustning som företag i regionen kunde bidra med”, fortsätter hon.

Maritha vill nu ägna ett stort tack till näringslivet i Gnosjö. Hon berättar att de är oerhört tacksamma för det gensvar de fått. ”Vi är helt otroligt tacksamma”, förklarar hon. ”Tack alla företag som hjälpt till. Det märks att vi bor i en byggd där man ställer upp på en gång fortsätter Maritha, ”Gnosjöandan kom verkligen till nytta”.

Artikeln är skriven av Clara Ericsson, praktikant Handelskammaren Jönköpings län

Senast uppdaterad: