Så här arbetar kommunens krisledningsstab till följd av coronaviruset

Kommundirektören har tillsatt en krisledningsstab som dagligen arbetar med att följa utvecklingen av coronaviruset och hur det påverkar kommunen som organisation och vårt geografiska område.


Hur fungerar verksamheterna i dagsläget?

I dagsläget fungerar Gnosjö kommuns verksamheter och ledningen har god beredskap. Alla verksamheter har genomfört åtgärder för att minska smittspridning och följer myndigheters riktlinjer och rekommendationer.


Vad är krisledningsstabens uppdrag?

I staben ingår representanter som är utsedda av förvaltningarna samt det kommunala bostadsbolaget Järnbäraren. Stabschefen har efter behov rätt att kalla in medarbetare till staben.

Krisledningsstabens uppdrag är att bereda underlag och förslag till beslut till krisledningsgruppen som består av kommundirektör och förvaltningschefer.

Hur arbetar staben?

Staben arbetar utifrån tre ansvarsområden:

  • Nulägesrapporter

Dagligen får staben in nulägesrapporter från förvaltningarna med eventuella utmaningar och sjukantal. Detta görs för att följa utvecklingen i organisationen och signalera till kommunledningen om det eventuellt skulle behöva omfördelas resurser. Än så länge fungerar samtliga verksamheter.

  • Omvärldsbevakning

Staben bevakar information och nyheter från nationell, regional och lokal nivå gällande coronaviruset.

  • Analys

Nulägesrapporterna, omvärldsbevakningen samt ärenden/frågor som förvaltningarna behöver hjälp med analyseras för att kommunen ska kunna ha en god beredskap på kort och lång sikt.


Vad kan jag som kommuninvånare göra?

Med rätt information kan du skydda dig själv och andra. Håll dig därför uppdaterad om senaste nytt på kommunens hemsida och myndigheter, men överkonsumera inte nyheter så att du själv blir orolig. Tillsammans behöver vi hjälpas åt att minska oro och felaktig information.

Via denna länk kan du läsa mer om ämnen som berör kring coronaviruset och Gnosjö kommun

Senast uppdaterad: