Vi är fortsatt en Fairtrade City

Gnosjö kommun har åter blivit omdiplomerade och uppfyller kraven för att kunna kallas en Fairtrade City. Gnosjö kommun blev en Fairtrade City redan i april 2008, och var då den tionde kommunen i landet som blev diplomerad.

Varje år görs en granskning för att se om kommunen fortfarande håller de krav som ställs på en Fairtrade City. Fairtrade City är en diplomering till kommuner som verkar för rättvis handel och etisk konsumtion. Satsningen på att vara en Fairtrade City gäller för hela samhället och engagerar både organisationer, arbetsplatser, butiker och restauranger.

I Gnosjö kommun finns det en styrgrupp vars huvudsakliga uppgift är att sprida information om rättvis handel och att inspirera fler att välja produkter som tar hänsyn till människa och miljö. Genom att välja en Fairtrade-märkt produkt bidrar man till bättre arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklingsländer.

Vill du vara med och arbeta för en rättvisare värld?
Gå in på www.gnosjo.se/fairtrade och kontakta
någon ur styrgruppen. Du är hjärtligt välkommen!

Senast uppdaterad: